Chăm sóc sức khoẻ

Dữ liệu bệnh nhân hiện nay thường bị phân tán trên nhiều cơ sở y tế, khiến việc truy xuất trong trường hợp khẩn cấp rất khó khăn. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng blockchain để lưu trữ hồ sơ y tế một cách an toàn và bảo mật, cho phép cập nhật dữ liệu bệnh nhân theo thời gian thực trên nhiều phòng ban và địa điểm. Tính bất biến của blockchain có thể hỗ trợ giải quyết thách thức này, đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ bệnh án mọi thời điểm. Ứng dụng này đặc biệt có ích trong các phòng khám lâm sàng, nơi mà tính toàn vẹn của dữ liệu là rất quan trọng.

Trả lời

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Arcanic