Gaming

Việc sử dụng blockchain trong lĩnh vực Gaming cho phép người chơi có quyền sở hữu vĩnh viễn đối với tài sản của họ và tự do mua bán chúng. Người chơi có thể trao đổi tài sản giữa các trò chơi bằng cách tích hợp dữ liệu vật phẩm trong trò chơi với mã thông báo. Blockchain và hợp đồng thông minh (smart contracts) có tiềm năng giảm chi phí giao dịch và tăng tốc độ xử lý giao dịch trong trò chơi. Họ có thể cung cấp một loạt các tùy chọn thanh toán cho người chơi, giúp người chơi đổi tiền dễ dàng hơn.

Trả lời

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Arcanic