Giáo dục

Việc sử dụng blockchain trong giáo dục đem lại rất nhiều lợi ích. Không chỉ dữ liệu bảng điểm, mà còn cả quá trình đào tạo cá nhân, kinh nghiệm thực tế và lịch sử tuyển dụng đều có thể duy trì trên blockchain. Trên thực tế, có nhiều trường hợp ứng viên cung cấp thông tin không chính xác khi xin việc hoặc một số học bổng, một số trường hợp khai thông tin cao hơn năng lực, trình độ cũng như kinh nghiệm thực tế của bản thân để đáp ứng đủ điều kiện tiêu chí tuyển sinh / thi tuyển. Công nghệ blockchain sẽ giải quyết vấn đề này, giúp bạn tra cứu thông tin một cách dễ dàng, hiệu quả.

Trả lời

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Arcanic