Du lịch khách sạn

Blockchain cho phép các giao dịch tài chính an toàn, đơn giản đồng thời củng cố lòng tin giữa các đối tác thương mại. Thông qua các ID kỹ thuật số, blockchain có thể được sử dụng để xác định danh tính cá nhân. Giao dịch xuyên biên giới, nền tảng tài trợ thương mại, thanh toán bù trừ và Xác minh danh tính kỹ thuật số là tất cả các lĩnh vực mà các ngân hàng có thể tận dụng công nghệ blockchain.

Trả lời

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Arcanic