Vận tải / Bán lẻ

Blockchain giúp quản lý kho dữ liệu khổng lồ của ngành giao thông vận tải dễ dàng hơn: cho phép ghi và theo dõi các đơn đặt hàng, biên lai, hóa đơn, chứng từ và quan trọng nhất là nguồn gốc sản phẩm. Ngành vận tải có thể sử dụng blockchain để đạt được hai mục tiêu: minh bạch và loại bỏ các thủ tục giấy tờ lãng phí thời gian. Đầu tiên là việc sử dụng công nghệ blockchain để tổ chức và theo dõi chuyển động hàng hóa toàn cầu một cách minh bạch và bất biến. Thứ hai là việc sử dụng các hợp đồng thông minh để loại bỏ các thủ tục giấy tờ tốn thời gian và đẩy nhanh tiến độ vận chuyển hàng hóa.

Trả lời

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Arcanic